Elektronische handtekening van de copyright eigenaar of de persoon die gemachtigd is om te handelen namens haar